Jaké CAD programy jsou dostupné na našem trhu?

Zkratku CAD – Computer-aided design by jsme mohli přeložit jako počítačem podporovaný návrh. Programy označené touto zkratkou jsou určené především pro počítačové projektování a tvorbu konstrukční dokumentace. Některé druhy CAD programů umožňují tvorbu inženýrských analýz a výpočtů. 

Druhy CAD programů

Na trhu existuje velké množství cad programů. Začínají od těch nejjednodušších všeobecných verzí až po propracované verze pro profesionály. 

Všeobecně můžeme rozdělit CAD programy do třech kategorií: 

  1. Programy pro 2D kreslení

2D kreslení tvoří základ pro technické kreslení ve strojírenství, elektrotechnice, stavebnictví a mnohých dalších oborech. Pomocí 2D kreslení se vytváří výrobní a konstrukční dokumentace každého výrobku či stavby.

Propracovaná forma 2D kreslení je znakem kvalitního CAD programu. Je to dáno tím, že  tato forma kreslení je nejlépe využitelná v praxi.

  1. Programy pro 3D modelování

Představují další funkci programů na kreslení a umožňují prostorové modelování. Využívá se pro návrhy a vizualizaci těles, objektů či staveb určených například pro klienta.

  1. CAD programy pro dynamické modelování

Program na kreslení pro dynamické modelování má za úlohu simulovat dynamické chování navrhnutého 3D modelu v průběhu cyklu provozu nebo výroby. Inženýři tak dokážou předvídat provozní zatížení a předcházet tak poruchám způsobeným vysokou zátěží.

Používá se například při navrhování mostů, kdy umí program vyhodnotit zatížení jednotlivých komponentů stavby, simulovat zátěž po dobu různé hustoty dopravy, flexibilitu a pohyb stavby, vyhodnotit nejcitlivější místa a podobně. 

Podle specializace můžeme rozdělit CAD programy na:

  • strojírenské,
  • programy pro stavebnictví a architekturu,
  • elektrotechnické,
  • územní plánování a geografii,
  • programy pro potrubní systémy a technické zařízení budov,
  • programy pro liniové a  dopravní stavby,
  • facility management – správa budov a majetku.

Na trhu se můžete setkat s velkým množstvím CAD programů. Základní verze je většinou stejná a odlišnosti začínají až při různých nadstandardních funkcích. Někteří výrobci nabízí navíc mobilní aplikace CAD programů. Mobilní aplikace umožňuje otevírání, úpravu a sdílení vytvořených souborů.

Setkat se můžete s CAD programy, které se dají stáhnout z internetu zadarmo. Jsou určeny hlavně pro začátečníky a soukromé použití. Na profesionální technické kreslení jsou vhodnější licencované a placené formy CAD programů. Je to jistota dodržení často se měnících technických norem a standardů.

Monopol na trhu se podařilo vybudovat známému programu AutoCad. Jeho nevýhodou jsou vysoké náklady nejen při první koupi licence. Platit za používání musíte v pravidelných časových intervalech.

Požadavkům mnohých klientů se rozhodli vyhovět někteří dodavatele programů na kreslení, například DStarCad. Licenci na používání jejich programu si zakoupíte jednou a natrvalo.

 

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply

Powered by WordPress | Designed by: suv | Thanks to lexus suv, ford suv and honda suv